Vardø kommune sender vedlagt skiltplan rundt Vardø skole på høring, før oversendelse til Statens vegvesen og endelig vedtak ihht. skiltforskriften § 28.
Gjeldende skiltvedtak rundt Vardø skole skal revideres. Formålet med revidering av eksisterende skiltvedtak er å øke trafikksikkerheten rundt Vardø skole, etter at kommunen har etablert en ny parkeringsplass på forsiden av skolen.


Vardø kommune har som mål å bli ansett som en trafikksikker kommune. Kriteriene for å bli godkjent som trafikksikker kommune er blant annet at kommunen har fokus på fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier rundt skoleområder.

Merk innspillet med «skiltplan» 23/02050 og sendes til;

postmottak@vardo.kommune.no eller via post til Vardø kommune, Teknisk etat, Kirkegata 4, 9950 Vardø


Høringsfrist er 01.12.2023

Forslag til skiltplan rundt Vardø skole