Hovedopptak:

  • Gjelder for de som ikke har plass fra før
  • Barnehage plass tildeles fra nytt barnehageår med oppstart i august
  • Gjelder for barn som har lovfestet rett til barnehageplass

Rett til barnehageplass

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller et år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i august, september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Suppleringsopptak

Opptak skjer fortløpende gjennom hele året ved ledige plasser. Søknader for barn som ikke oppfyller kriterier for lovfestet rett til barnehageplass, blir behandlet i suppleringsopptaket.

Søknadssjema finnes her 

Kontaktinfo

Vardø barnehage ved styrer: 92279294

Sentrum barnehage ved Styrer: 47976110