Den økte bruken av engangshansker, filler, våtservietter q-tips og annet søppel forårsaker at kloakkrør går tett. Uteseksjonen ber folk om å ikke bruke toalettet som avfallsdunk.

Våtserviettene som kastes i toalettet løser seg ikke opp, men samler seg i store klumper. Om de kommer seg gjennom rørene så blir de til slutt liggende å flyte i indre havn. I tillegg til at rør går tett så er dette et miljøproblem.

Utsettes for smittefare

Det er synd at samfunnskritisk personell, som skal sikre god vannforsyning og trygg drift av avløpsnettet, må bruke mye tid i miljøer med økt smittefare nå. Vi har sterkt ønske om at innbyggerne ikke påfører samfunnet og medarbeiderne våre denne ekstra byrden, sier leder for Uteseksjonen Roy Hosen i Vardø kommune.