Vaksinen er gratis for målgruppen.

Andre som ønsker influensavaksine, kan bestille denne via sin fastlege eller legekontoret, og betaler for vaksinen og vaksinasjonen.

Vaksineringen vil foregå på glasshuset.

Under pandemien har vi vært tilnærmet influensafrie i Norge. Når reiseaktiviteten øker, vil influensaen komme tilbake og spre seg i Norge igjen.

Siden det er en stund siden vi har hatt en normal influensasesong, vil mange mangle immunitet mot nye influensavirus.

Det skal gå en uke mellom eventuell vaksinasjon mot Covid 19 og influensavaksinering.

Vaksinasjon mot Covid 19 beskytter ikke mot influensa.

Ved behov settes det opp flere vaksinasjonsdager.