Disse er:

Risikogrupper:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 • Andre målgrupper er (primært for å beskytte andre):
 • Helsepersonell som har pasient kontakt
 • Personer som bor sammen med andre med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med griser

Pasienter i risikogruppen som har time hos sin fastlege i oktober/november kan få vaksinen satt av fastlegen.

Egenandelen for vaksinene er i år satt til kr 50, men dekkes av frikortet dersom du har oppnådd dette.

Beboere i omsorgsbolig og sykehjem som er 65år eller eldre, og hjemmeboende over 80år som venter på slik plass, får en egen vaksine som er mer effektiv hos denne gruppen. Den vaksinen kommer ikke før desember, slik at disse får sin vaksine noe senere.