Det ble foreslått at kommunen vurderte følgende tiltak: :

 • Samarbeid med næringslivet i kommunen for å planlegge og gjennomgå smitteverntiltak
 • Tilsyn med servicenæringen (servering, overnatting, alpinanlegg osv)
 • Forsterkede råd til alpinanlegg i kommuner med økt smittespredning bør også vurderes for kommuner med mange besøkende fra områder med økt smitte. Se våre Råd til alpinanlegg:
  • Varmestuer, kafeer o.l. i tilknytning til anlegget bør ikke være åpne for innendørsservering grunnet høyere smitterisiko innendørs. Matservering gjennom luke eller lignende kan gjennomføres så lenge denne maten spises utendørs og man påser at det er god avstand (minst 1 meter) til enhver tid mellom utendørsgjestene. Toaletter bør være åpne, men virksomheten bør påse at eksisterende smitteverntiltak ivaretas for å unngå kødannelser og sikre at god avstand (minst 1 meter) også kan overholdes i denne situasjonen.
 • Anbefaling om å unngå besøk på hytter, slik det er gitt råd om i påskerådene:
  • Du bør unngå flere enn 10 sosiale kontakter i uken.
  • Du bør unngå besøk av mer enn 5 personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted.
  • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak frarådes overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner.
  • Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand, som serveringssteder, skistuer, varmestuer, lekeland, badeland og liknende. Du kan besøke alpinanlegg, men unngå trengsel.

Dersom det er behov for strenge tiltak kan følgende vurderes:

 • Anbefaling om bruk av munnbind, evt påbud – tilsv. § 18f i covid-forskriften
 • Skjenkestopp – tilsv. §18c i covid-forskriften
 • Stenging av virksomheter (treningssentre og svømmehaller med definerte unntak, fornøyelsesparker, bingohaller, museer o.l.) – tilsv. §18a i covid-forskriften
 • Begrensninger på arrangementer og sammenkomster – tilsv. nivå 4 i kommunelegehåndboken
  • Arrangementer: Innendørs: Inntil 10 personer uten faste tilviste plasser og inntil 20 med faste, tilviste plasser. Utendørs: inntil 50 personer.
  • Private sammenkomster: Innendørs: inntil 10 personer Utendørs: inntil 20 personer.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark vil i tillegg minne kommunene om å være spesielt oppmerksomme på karanteneforholdene – og gjennomføring/ etterlevelse av karantenekrav på arbeidsplasser med utenlandske arbeidstakere som vender tilbake fra utlandet etter påskeferie.