Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Informasjon fra skolen til foreldre

Som forelder kan du forvente å få informasjon fra skolen angående opplæringen generelt, skolereglene og aktuelle og konkrete saker. Informasjonen vil bli gitt både ved enkeltanledninger og løpende gjennom hele året.

Beskrivelse

Du kan forvente at skolen vil informere om

  • elevenes rettigheter og plikter
  • elevenes rettigheter angående skolemiljøet, både det fysiske og det psykososiale miljøet
  • skolereglene og hva som skjer ved brudd på reglene
  • regler om fritak fra fag
  • daglige rutiner
  • opplæringen generelt
  • muligheter for å få opplæring i og på samisk, kvensk og morsmålsopplæring.

Skolen kan også varsle om enkeltsaker som foregår, for eksempel om skolemiljøet ikke er trygt og godt.

Elevrådet og arbeidsmiljøutvalget skal få all informasjon de trenger for å kunne ta en aktiv rolle i skoledemokratiet.

Informasjonen blir gitt til deg på flere måter. Det kan være i foreldremøter, direkte kontakt fra lærer eller på ulike digitale flater.

Målgruppe

Foreldre til elever i grunnskolen.

Kriterier/vilkår

Skolen skal ikke basere seg på at informasjon skal formidles fra elevene til foreldrene. Er det foreldre som ikke snakker norsk, skal skolen sørge for tolk eller oversettelse.

Skolen skal sørge for at barn som har delt bosted, skal få informasjon til begge hjem.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 17:45