Informasjon om endring i rutiner for bekreftende PCR-test og selvregistrering av positiv selvtest for covid-19

Smittetrykket i Norge øker og det er stor belastning på kommuner og laboratorier for å få en bekreftende prøve etter positiv selvtest. Helsedirektoratet har derfor endret rutiner for bekreftende PCR test.

Bekreftende PCR-test anbefales ikke til følgende personer:

  • Personer som har fått tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose").
  • Personer som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene.

Ved positiv selvtest er man å regne som Covid positiv og skal gå rett i isolasjon.

Bekreftende PCR-test eller bekreftende antigen hurtigtest til profesjonelt bruk anbefales videreført til følgende personer:

  • Personer med primær eller sekundær immunsvikt, herunder organtransplanterte og immunsupprimerte.
  • Barn og ungdom mellom 0-16 år.
  • Uvaksinerte og delvaksinerte personer uten oppfriskingsdose som har behov for koronasertifikat.

Positive selvtester skal registreres i kommunens system for elektronisk selvregistrering av selvtester. Nærkontakter skal og varsles og registreres.