Leger har ingen plikt til å rekvirere Janssen-vaksinen til innbyggere. Legen kan ut fra en helhetsvurdering av nytte opp mot risiko beslutte om det er forsvarlig eller ikke å rekvirere vaksinen i hvert enkelt tilfelle. Risiko/nytte-forhold tilsier at yngre mennesker har større risiko for fatale bivirkninger enn tilsvarende utfall ved covid-19-sykdom. 

For friske personer under 50 år er det er svært lite sannsynlig at de blir alvorlig syke eller dør av covid-19. Dette gjelder også i land med høyere smitterisiko enn Norge.

I Norge er smitterisikoen så lav at Helsedirektoratet mener at risikoen for alvorlige bivirkninger av Janssen-vaksinen er større enn fordelene ved å ta Janssen-vaksinen for personer som oppholder seg i Norge.

Ettersom Vardø kommune har vaksinert nesten alle i risikogruppe med vaksine fra Pfizer (mRNA vaksine), og ut ifra anbefalingene fra FHI, Helsedirektoratet og Legeforeningen, anser ikke kommuneoverlegen det som forsvarlig å tilby Janssen vaksine.