Angående karantene:

Er du nærkontakt til en person med påvist Covid 19 smitte skal du være i karantene (smittekarantene).

Deler du bolig med en som er i smittekarantene skal du og i karantene (ventekarantene).

Smittekarantene varer i 10 døgn, men kan forkortes dersom du tester negativt på PCR test tatt tidligst 7 dager etter siste kontakt med den som er smitttet  jf covid-19 forskriften §4c.

Hvis du er i smittekarantene er det anbefalt at du tester deg både ved oppstart av karantenetiden og før den avsluttes, selv om du ikke har symptomer.

Husstandsmedlemmer til personer i smittekarantene skal være i ventekarantene inntil personen har testet negativt for Covi 19 første gang, eller dersom du selv tester negativt på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter husstandsmedlemmets siste nærkontakt med en bekreftet smittet person.

Dersom nærkontakten er vaksinert (3 uker etter første dose), behøver ikke husstandsmedlemmene å være i ventekarantene. Husstandsmedlemmer som er vaksinerte behøver heller ikke være i ventekarantene.

 

Når du er i karantene, gjelder følgende: 

 • For innreise: Du skal være i karantene i 10 døgn etter ankomst til Norge. Karantene kan forkortes dersom det foreligger en negativ PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter ankomst.
 • For nærkontakt: Du skal være i karantene i 10 døgn etter siste kontakt med den som er smittet. Dersom du oppholder deg i en bolig med en annen som i løpet av karantenetiden får positivt testresultat må du starte på en ny karanteneperiode fra siste tidspunkt dere hadde kontakt. Karantenen kan forkortes dersom det foreligger en negativ PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste kontakt med den smittede.
 • Ventekarantene: Du skal være i karantene til personen du bor sammen med, og som er nærkontakt til en smittet, har testet negativt.
 • Alle som kan ha vært utsatt for smitte med covid-19 siste 10 dager, bør teste seg, se Testkriterier
 • Når du er i karantene bør du holde god avstand til eldre barn og andre voksne.
 • Også eldre barn som er i karantene bør, i den grad det er mulig, unngå tett, eller fysisk kontakt med andre husstandsmedlemmer.
 • For barn og personer med behov for helsehjelp, må likevel omsorgsbehovet prioriteres høyest.
 • Unngå besøk i hjemmet.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands. 
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du kan gå tur ute, men hold 2 meter avstand til andre.
 • Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand til andre, bruk munnbind og unngå kø.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, mister smaks- eller luktesansen, eller har andre symptomer på covid-19 mens du er i karantene, regnes du som sannsynlig smittet av covid-19. Da skal du la deg teste så snart som mulig og isolere deg i påvente av prøvesvar. Hvis du har husstandsmedlemmer, anbefales det at de er i karantene til ditt prøvesvar foreligger. Tester du positivt for covid-19 i karantenetiden skal du være i isolering, og smittesporingsteamet i din bydel eller kommune vil gjøre full smittesporing. Ved negativ test fortsetter du karantenen som planlagt, men karantenen opphører for dine husstandsmedlemmer.

Vi må alle sammen huske viktige smittevern anbefalinger:

 • Husk god hånd- og hostehygiene.  
 • Hold minst 1 meter (gjerne 2) avstand til andre enn de du bor sammen med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
 • Får du symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test.
 • Unngå unødvendige reiser.
 • Ha lav terskel for testing.

For å avtale testing ring eller send sms på tlf 412 98 639 på hverdager mellom kl 08:00 og 14:00.

Dersom vi utviser stor forsiktighet nå og gjør en ekstra innsats kan vi hindre smitteutbrudd i vår kommune.

Ta vare på hverandre!