Vardø kommune vil så langt det lar seg gjør å legge til rette for pendlere slik at det vil være mulig å jobbe i annen kommune. Dette gjelder alle og ikke bare de som er kategorisert som samfunnskritisk personell.

Dersom du pendler ber vi deg sende en henvendelse til E-post: covid19@vardo.kommune.no  for å få dispensasjon til å pendle.

Før du søker dispensasjon ber vi deg vurdere om arbeidsgiver kan legge til rette for hjemmekontor.

Dersom du får dispensasjon til å pendle gjelder følgende:

I det tidsrommet du oppholder deg i Vardø kommune er du i karantene. Se reglene for karantene på www.fhi.no

Du kan benytte offentlig transportmiddel til og fra arbeidet, selv om bruk av offentlig transportmiddel ikke er lov i forhold til karantene bestemmelsene. Men du må holde minst en meter avstand til andre.

Du har kun dispensasjon til å dra til og fra arbeid. Det betyr at det ikke er dispensasjon til å dra på butikker, besøk og lignende.

Du må være frisk for å få dispensasjon. Enhver form for luftveissymptomer vil være til hinder for at du kan reise til jobb.

Husk god hånd- og hostehygiene.

Dersom du får dispensasjon vil navnet ditt bli gitt til de som står portvakt