HelseIArbeid består av to hoveddeler; et individtiltak og et bedriftstiltak. Bedriftstiltaket består av 3 moduler med trygghetsskapende kunnskapsformidling fra helsetjenesten og NAV ute på arbeidsplassen. Ved at formidlingen gjøres av personer med spesifikk kunnskap om muskel-skjelett- og psykiske plager, gis informasjonen god troverdighet. Som en del av hver modul legges det opp til prosesser hvor NAV bruker sin kompetanse for å knytte fagstoffet til hverdagen på arbeidsplassen. Vi utvider nå området hvor tilbudet gis, og dere i Vardø er nå inkludert. Her i Øst-Finnmark er det Arbeidslivssenteret sammen med Rehab på Kirkenes sykehus som sammen har ansvar for tilbudet.

Mer informasjon om HelseIArbeid her: https://www.nav.no/no/lokalt/troms-og-finnmark/nav-arbeidslivssenter-troms-og-finnmark/nyttig-a%CC%8A-vite/helseiarbeid

Informasjonsmøtet holdes av NAV Arbeidslivssenter. Påmelding er ikke påkrevet men ønskelig. Møtet er åpent for alle (ikke bare ansatte i Vardø kommune)

Sted: Vardø, Kinosalen

Når: 5. april kl. 12:00 - 13:30

Påmeldingsfrist: 4. april  kl.23:45

Påmelding: https://arbeidsgiver.nav.no/kursoversikt/a167U000000kAVfQAM