Vi opplever en økning i personer som ønsker å teste seg, og det er viktig for å oppdage skjult smitte i kommunen. 

Vi har god testkapasitet. Dersom du har luftveissymptomer, eller mistenker at du kan ha vært utsatt for smitte anbefaler vi at du avtaler time til testing.