Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Innhold og kvalitet i barnehagen

Barnehagen skal sørge for barnas behov for omsorg og lek og skal fremme et verdigrunnlag som er felles for alle barnehager.

Beskrivelse

Alle barnehager styres etter et felles verdigrunnlag som skal sørge for at barnas behov for omsorg, lek, læring og dannelse blir dekket. Grunnlaget for kvalitet og innhold i barnehagen ligger i barnehageloven og rammeplan for barnehagen, som alle barnehager følger.
Med utgangspunkt i rammeplanen lager hver barnehage en årsplan, og det vil derfor være mange variasjoner i tilbudet barnehagene imellom.
Uavhengig av hvilken barnehage ditt barn går i kan du forvente at:
 • barnehagen styres etter verdier som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet
 • barnehagen arbeider for å utjevne sosiale forskjeller
 • barnehagen gir et pedagogisk tilbud
 • barnet ditt får leke og utfolde seg og får meningsfulle opplevelser
 • barnets spesielle behov tas hensyn til
 • barnet blir del av et sosialt og kulturelt fellesskap
 • barnets interesser og ferdigheter blir sett.
 

Målgruppe

Foreldre med barn i barnehagealder.

Kriterier/vilkår

Barnehagen skal ha:

 • foreldreråd som består av alle foreldre
 • samarbeidsutvalg som består av en gruppe foreldre og ansatte
 • samarbeid med skolen om trygg overgang til skolen
 • en ledelse som har pedagogisk og barnefaglig utdanning
 • pedagogiske ledere som er utdannet barnehagelærere
 • én ansatt per tre barn når barna er under tre år
 • én ansatt per seks barn når barna er over tre år
 • personale som snakker norsk
 • krav til politiattest fra personalet.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med barnehagens tilbud kan du klage til barnehagens ledelse. Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre.

Du kan også sende en skriftlig klage til kommunen.

Tjenesten oppdatert: 13.03.2023 17:25