Til elever som skal begynne på 1.trinn høsten 2021

Deres foreldre/foresatte skal benytte skjema innmelding skole, som dere finner her

Rektor vil komme med mer informasjon om skolebesøk og utdeling av skolesekker etter hver jfr smittevern og organisering.