Det er i vår region fremdeles høye smittetall og dette kan ramme kapasiteten hos spesialisthelsetjenesten.  Viktig å huske på at pandemien ikke er over, og vår kommune kan raskt være en av de med et større smitteutbrudd. Det er derfor viktig at nasjonale smittevernråd følges: 

  • Hold deg hjemme dersom du er syk
  • Test deg dersom du har luftveissymptomer
  • Vaksiner deg om du ikke har gjort det
  • God hånd- og hoste hygiene
  • Unngå håndhilsning

 I følge FHI er vaksiner fremdeles et av det viktigste våpenet for å slå ned pandemien. Kommunen har god tilgang på vaksiner og god kapasitet på å sette vaksiner.