Det ble tatt rundt 70 PCR tester på mandag 29.11. Av disse var det 5 positive.