Vardø kommune gir bort husnummer skilt. Bare kom og hent på første etasje i Rådhuset. 

Det er viktig at huset ditt har et nummer slik at alle kan finne deg. Det kan være venner, postbudet, blålysene...

Takk for at du deltar!