Følgende tjenester tilbys nå på legekontoret:

  • Sykepleier betjener skiftestua hver dag på legekontoret, og du kan bestille time både via telefon eller Helsenorge.
  • Sykepleier tilbyr en rekke medisinske tjenester: 24 timers blodtrykksmåling, EKG, spirometri (pusteprøve), kateterisering/kateterbytte, blæreskanning, sårstell, blodtapping, injeksjoner med mere.
  • Sykepleier deltar i øyeblikkelig hjelp tilbudet, og tar imot pasienter med akutte skader som trenger legehjelp, for eksempel kutt i huden, neseblødning, skader i muskel-skjelett system og lignende.
  • Resepsjon betjenes av sykepleier fra kl. 11.00 til kl. 12.00 og kl. 13.00 til kl. 14.00. Resepsjon er åpen for henvendelser som krever personlig oppmøte, som for eksempel henting av legeerklæringer og diverse dokumenter og lignende.
  • Alle andre henvendelser betjenes via telefon og Helsenorge. Dette inkluderer blant annet bestilling av reise, fornyelse av resepter, bestilling av vanlige legetimer og hastetimer, bestilling av ledsager bevis og diverse legeerklæringer og lignende.

Skiftestua er flyttet fra sykehjemmet til legekontoret.

Telefonnummer til legekontoret er: 789 43 550

Igor Lovre 

Kommuneoverlege