Tjenesten er for både voksen, unge voksne, ungdom og barn.

En psykolog kan hjelpe til dersom man opplever psykiske vansker som blant annet angst, depresjon, livskriser, vold, foreldreveiledning, rusproblematikk og vansker i forhold til familie, skole og det sosiale.

Det er ikke behov for henvisning.

Tilbudet er gratis.

Timebestilling gjøres på legekontoret telefon: 789 43 550

Du kan og bestille time på www.helsenorge.no.

Psykiatritjenesten og fastlegen kan og være behjelpelig med å opprette kontakt med psykolog.