Hvem prioriteres ved vaksinering?

Basert på nasjonale føringer er det allerede laget en prioriteringsliste for hvem som skal få vaksinen i hvilken rekkefølge:

1. Beboere i sykehjem, omsorgsbolig og helsepersonell i nær pasientkontakt

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75–84 år

4. Alder 65–74 år
og samtidig personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m² eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

8. Alder 55–64 år

 

 

Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene:

 

Inntil 20 % av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten. Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper.

 

Vaksine status:

 • Pr uke 8 har kommunen fått 194 doser.
 • Alle beboere som ønsker det på sykehjemmet er fullvaksinerte med 2 doser.
 • Til sammen er 74 personer fullvaksinerte med 2 doser.
 • Til nå har kommunen fått mellom ca 30 og 40 doser i uken av vaksinen Comirnaty (Pfizer). Denne vaksinen skal settes i to doser.
 • Det er 508 personer som er over 67 år i kommunen som skal ha vaksinen før man starter på fase 4 i vaksineringen jf prioriteringslisten.
 • Kommunen er nå i fase 3- alder 75-84 år.

Informasjon om vaksinen Comirnaty

 https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus---comirnaty-biontech-og-pfizer/

 

Ofte stilte spørsmål om vaksinering:

Hva er planen for vaksinering fremover, når får jeg vaksine?

Antall vaksiner kommunen får tilsendt varierer endel. Det betyr at det er noe uforutsigbart når de forskjellige prioriteringsgruppene og publikum generelt blir vaksinert.

Folkehelseinstituttet har laget en oversikt som viser når man kan forvente å bli vaksinert, basert på antall tilgjengelige vaksiner i landet. Du finner denne oversikten her

Hvor foregår vaksineringen?

Vaksineringen foregår på flerbrukshuset.

Kan jeg bestille meg time til vaksinering:

Det er i Vardø kommune ikke nødvendig å bestille time til vaksinering. Vi ringer opp og avtaler time med innbyggere etter prioriteringer fra FHI.

Koronavaksinen er ømfintlig og krever at den settes på innbyggere 6 timer etter at den er blandet. Den krever også to doser med minst 3 ukers mellomrom. Det betyr at vi må ha gode lister med hvem som skal ha vaksine hver uke, og at vi kan kalle de samme folkene inn etter 3 uker.