Du som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett kan nå få tilsendt koronasertifikatet i posten.

Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.

Sertifikatet består av to deler:

  • Koronasertifikat for innenlands bruk
  • Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området

Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere.

  1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
  2. Ring informasjonstelefonen for korona:
    • Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.
    • Fra Norge: 815 55 015
    • Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil det bli sendt til deg per post. 

 Vær oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer.

Gyldighetsdatoen på sertifikatet er 90 dager fra utskriftsdatoen.

Alle som kan benytte seg av digitale løsninger henstilles til å gjøre det.

Hvem trenger koronasertifikat?

Du trenger ikke koronasertifikat med mindre du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, om du ønsker å delta på større arrangementer eller kystcruise med krav om koronasertifikat.

 

Ved å logge inn på www.helsenorge.no får du tilgang til ditt digitale koronasertifikat. Personer som ikke kan bruke den digitale løsningen, kan benytte fullmaktsløsningen på Helsenorge for å få hjelp til å skrive ut et, til enhver tid, gyldig koronasertifikat. 

 Andre benytter løsningen som beskrevet over.