Kurset holdes over 6 samlinger fra kl. 18 – 20 følgende datoer, 22/10, 29/10, 5/11, 12/11, 19/11 og 26/11.

Kurssted er ikke avklart ennå på grunn av hensyn til smittevern. Alle påmeldte vil få beskjed om det i god tid før kursstart.


Temaer som vil bli tatt opp er;

Demenssykdommene

Utredning av demenssykdom til diagnose

Kommunikasjon med personer med demens

Når adferd endrer seg

Å være pårørende

Lover og rettigheter

Tilbud i kommunen i regi av det offentlige og frivillige organisasjoner

Velferdsteknologi og hjelpemidler

 

For nærmere opplysning og påmelding kontakt Avdelingsleder på sykehjem/hjemmesykepleien Barbro Westgård telefonnr: 92 01 96 13

E-post: barbro.westgard@vardo.kommune.no

Påmeldingsfrist: 15.10.20