De nasjonale retningslinjene for arrangementer justeres hele tiden, men felles for alle gjeldende retningslinjer, er at det er lov å arrangere og det er lov å delta på arrangementer. Det være seg konserter, foredrag, kamper, treninger osv.

For eksempel så har arrangementer en grense på inntil 50 personer hvis det ikke er fastmonterte stoler. Hvis det er fastmonterte seter så kan man ha inntil 200 personer på arrangementer.

Det er sågar viktig å delta/støtte opp om det som er av arrangementer og foreninger i Vardø. Vardø har alltid hatt ett stort frivillig foreningsliv. Dette foreningslivet er viktigere enn noen gang å holde liv igjennom Covid-19 pandemien.

For mange som ønsker å arrangere noe så blir man kanskje usikker på hvordan dette kan løses og hva gjeldende regelverk er. For å hjelpe til med dette stiller Vardø kommune og frivilligsentralen opp og bistår lag og foreninger med planlegging og avvikling av arrangementer slik at disse kan avvikles som planlagt og innenfor det regelverket som enhver tid gjelder. Vardø kommune/Frivilligsentralen kan bistå med å overholde smittevernregler gjennom registrering av deltakere, forsvarlig plass mellom deltakere, håndsprit, forsvarlig kjøkkentjeneste, og en forsvarlig avvikling av arrangement.

For å bidra til mindre økonomisk risiko for lag og foreninger under pandemien, så leier Vardø kommune ut sine lokaler som kultursalen, glasshuset og idrettshallen gratis til offentlige arrangementer.

Det er viktig for den psykiske helsen for alle mennesker å møtes og sosialiseres. Går vi for lenge alene blir vi syke. For mange blir dette med å sosialisere seg skremmende og fremmed. Trenger du hjelp til å komme i gang ta kontakt, gå sammen med en venn eller en i familien. Hvis du ikke har noen å gå med, ta kontakt med Frivilligsentralen (telefon: 91770404) eller med Vardø kommune/psykiatri tjenesten telefon (telefon 78943300), så finner vi sammen en løsning.

Vardø kommune har tatt initiativ for å komme disse behovene i møte. Vi skal sammen med lag og foreninger få til flere små oversiktlig tilbud til store og små sammen med lag og foreninger. Og alle tilbud skal være i tråd med gjeldene smittevern regelverk. 

Når det eventuelt oppstår smitte i Vardø så vil det i mange tilfeller være rett å utsette arrangementer til smitteutbruddet er under kontroll. Dette må alle også tenke på når man planlegger arrangementer.

Levva livet synger Åge Aleksandersen, og det vi må gjøre også under Corona pandemien og med smittevern tiltak.