Beskrivelse av oppdrag

Vardø kommune ønsker alle byggene malt i samme farge som de er i dag. Jobben inkluderer skraping og maling av vegger, vinduskarmer, dører og vindskibord. Det er kun på Vernet botilbud at det anses som nødvendig med skraping av bygget. På Vardø barnehage og Vardø barneskole vil det i så fall bare være svært små områder som trenger skraping.

Tilbyder må selv stå for utsyr som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet. Dette gjelder også eventuell fjerning av takrenner og liknende der det er nødvendig.

Vernet botildub
Vernet botilbud

Vernet botilbud

Vernet botilbud har et veggareal på omtrent 500 kvm som skal skrapes og males i hvitt. Dette inkluderer både boligbygget i Vadsøgata 5 og redskapsskuret som står på samme adresse. 
Skraping vil hovedsakelig være nødvendig på boligbygget. I tilegg skal 33 vinduskarmer og fire dører males i fargen blå. 

Engelskvika (3)
Vardø barnehage

Vardø barnehage

Vardø barnehage har et veggareal på omtrent 1200 kvm. Av dette er 960 kvm panel som skal males rødt, 90 kvm mur som skal males rødt og 150 kvm grunnmur som skal males i hvitt. I tillegg til veggene er det 10 meter gelender, 36 meter vindskibord og omtrent 100 vinduskarmer som også skal males i hvitt. Av disse 100 vinduskarmene er 12 i metall. 

Vardø barneskole
Vardø barneskole

Vardø barneskole

Vardø barneskole har et veggareal på totalt 630 kvm. På bygget skal all panel males rødt og all mur males hvitt. Av de totalt 630 kvm er 430 kvm panel og 200 kvm mur. Disse 630 kvm inkluderer også sykkelparkering med overbygg og redskapsbod på sørlig side av barneskolen. I tillegg skal omtrent 100 vinduskarmer males, hvorav 63 er i metall. De fleste av disse er små vindu.

Annen informasjon

Følgende tilskudd er mottatt og vil stå som en makspris for oppdraget. Alle priser er eks. mva.:

150 000 til maling av Vernet botilbud.
100 000 til maling av Vardø barnehage.
100 000 til maling av Vardø barneskole.
 

Det gis adgang til å gi tilbud på enkeltdeler av oppdraget dersom det ikke ønskes å gi tilbud på hele jobben. Vardø kommune ber firmaer om å sende tilbudet til postmottak@vardo.kommune.no innen 31.07.2020. Tilbudet må inneholde liste over hva som leveres og kostnadsoversikt. Vardø kommune ønsker å ferdigstille prosjektet før 01.10.2020.

Konkurranseregler

Konkurransen er kunngjort kun på vardø kommunes hjemmeside. Eventuell tilleggsinformasjon i konkurranseperioden legges ut på samme sted.

 

Tilbudsåpning
Tilbudssummene vil bli offentliggjort etter at entreprenør er valgt.

Spørsmål og svar konkurransegrunnlaget

Spørsmål i tilbudsperioden skal rettes skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson. Samtlige spørsmål og svar vil bli distribuert til/gjort tilgjengelig for alle tilbyderne. Spørsmål som stilles senere enn 5 dager før tilbudsfristens utløp vil normalt ikke bli besvart.


Oppdragsgivers kontaktperson er:

Navn:                                                   Børge Martinussen, Enhetsleder grunnskole og barnehage
E-postadresse:                                      Borge.martinussen@vardo.kommune.no

Befaring og informasjonsmøte
Befaring kan gjennomføres etter avtale.

Tildelingskriterier
Tildeling av kontrakt vil skje på basis av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.

Pris 100%

Vardø kommune tar forbehold om at alle tilbud kan avvises.