Manntallet vil ligge ut til offentlig ettersyn frem til og med valgdagen.