Alle personer over 18 år skal nå ha fått tilbud om time til vaksinering i Vardø. Dersom du ikke har fått tilbud om vaksinering, men ønsker dette, ber vi deg melde deg på tlf 46743041. Dette gjelder alle som bor og oppholder seg i kommunen. Dette gjelder også dersom du tidligere har takket nei til vaksine, men nå ønsker å vaksineres.

I perioden 30.08-27.09 ber vi om at du henvender deg til denne telefonen via SMS på grunn av ferieavvikling. Telefonen vil ikke bli besvart ved ringing i perioden, SMS leses. Du vil få melding om oppsatt time. 

Velkommen til vaksinering!