Vardø kommune i samarbeid med ØFAS har utplassert containere for mottak av maritimt søppel og avfall på følgende steder i vardø kommune:

  1. Ved Vestervågen Brygge / molo
  2. Ved ØFAS mottaksstasjon på Svartnes
    Containeren ved ØFAS er plassert på innersiden av gjerdet og er kun tilgjengelig
    I forbindelse med mottaksstasjonens åpningstider som er:
    Tirsdager mellom kl. 0900 – 1500
    Torsdager mellom kl. 1200 – 1800

Til de som frivillig rydder eller samler søppel i forbindelse med «fjærarydding» så må det samles og legges ved en vei hvis det er ønskelig at Vardø kommune skal hente det.

I så fall gi beskjed om dette til Vardø kommune v/ Rolf Bakken på tlf. 93 44 14 95 mellom kl. 09 – 15 på hverdager.

Du kan også ta bilde av det på mobilen og sende ei melding til samme nummer om dette, meldingen 

Må inneholde hvor plasseringen av søppelet er.

God Sommer.