Finnmark Entreprenør har søkt Politiet i Vardø om å dispensere fra bestemmelsen i politivedtektenes § 2-1, om arbeid som medfører støy mellom klokken 2300 til 0600 i forbindelse med bygging av ny molo i indre havn i Vardø. Det er søkt og innvilget for 4 dager, dette grunnet tidevannet er på sitt laveste i disse tidsrommene.

Det er innvilget en dispensasjon i følgende tidsrom:

Onsdag 22.7.20 mellom klokken 2300-0300

Torsdag 23.7.20 mellom klokken 2400-0400

Fredag 24.7.20 mellom klokken 0100-0500

Søndag 26.7.20 (på ettermiddagen).

Dette til informasjon.