En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de over 75 år som har én eller flere underliggende risikofaktorer.

Immunitet etter kombinasjon av infeksjon og vaksinasjon, gir bedre beskyttelse enn vaksinasjon alene og holder seg godt over tid også hos eldre. Behovet for ny dose nå er derfor lavere for dem som i tillegg til vaksinasjon også har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjonsykdom.

Beskyttelsen mot alvorlig sykdomsforløp blant de eldre avtar over tid, men FHI vurderer at det ikke er behov for ny dose før det har gått omtrent 6 md siden forrige dose.