De som skal ha dose 3 (alle over 65 år, 5 mnd etter dose 2) blir innkalt av kommunen pr telefon. I løpet av desember skal alle ha fått tilbud om dose 3. 

Dersom du er yngre enn 65 år og er i risikogruppen og ennå ikke kontaktet av kommunen, må du kontakte oss og fremlegge dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten eller fastlegen på at du skal ha dose 3