Vardø kommune sender saken på vegne av Vardø hockey ut på offentlig ettersyn fordi det er søkt om midlertidig dispensasjon for å etablere en midlertidig skøytebane i moloholla for vinteren 2020-2021.

Saksopplysning

Eiendom:                               Gnr. 20 Bnr.127

Tiltak:                                     Midlertidig skøytebane

Tiltakshaver:                          Vardø Hockey

Dispensasjonsperioden:        November 2020 – April 2021

Formål

Det er fremmet et initiativ angående tilrettelegging av en skøytebane ved mollaholla. Det er inngått et samarbeid med initiativtakerne om at de etablerer en offentlig isbane og kommunen bistår i søknadsprosessen.

Vurdering

Vardø kommune mener det er viktig å imøtekomme initiativ angående skøytebane ved molloholla. Vardø kommune har ikke kapasitet til å påta seg brøyting og vedlikehold av slikt arbeid. Etter dialog med initiativtakerne har man derfor kommet frem til en avtale om at initiativtakerne selv rydder banen for snø samt islegger banen og holder det i vedlike.

Vardø kommune har bevilget kr. 500 000,- til å etablere et is-leke anlegg i Vardø kommune slik at det kan etableres en varig løsning. Vardø kommune sammen med samarbeidsparter er i prosessen med  å finne en egnet plass i Vardø kommune. Moloholla er ikke vurdert til å være et varig sted for etablering av skøytebanen fremover, og skal etter vår vurdering per i dag kun brukes midlertidig slik at tilbudet er tilgjengelig denne vinterperioden.   

Saken sendes til offentlig ettersyn og berørte naboer er varslet direkte.

Høringssvar sendes til Vardø kommune via post til Vardø kommune v/plan- og byggesaksavdeling, Postboks 292, 9951 Vardø, eller via epost til postmottakk@vardo.kommune.no.

Høringsfrist settes til 06.11.2020.

Plankart - moloholla