Vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar er anbefalt å ta dose 4 som en oppfriskningsdose tidligst 3 mnd etter dose 3. Mange i denne gruppen har allerede fått dose 4, men det er ennå mulighet til å få det for de som ønsker det.

Oppfriskningsdose utover 4. dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Gitt dagens kunnskap er det FHIs vurdering at det ikke er behov for en generell anbefaling om ytterligere doser utover det som allerede er anbefalt til alle personer med alvorlig svekket immunforsvar. Behovet for videre vaksinasjon av denne gruppen kan imidlertid være avhengig av mange individuelle faktorer. Det åpnes nå derfor for at sykehusspesialist kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar, altså dose 5.

I tilfeller hvor behandlende lege vurderer at det er behov for ytterligere doser utover de 4 som allerede er anbefalt, skal det dokumenteres i form av et brev som medbringes til det kommunale vaksinasjonstilbudet om ikke vaksinen tilbys på sykehuset.

Behov for dose 4 til eldre

FHI har vurdert at det ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om dose 4 til alle eldre. Det er begrenset kunnskap om i hvor stor grad beskyttelse mot alvorlig sykdom avtar blant personer over 80 år etter den første oppfriskningsdosen, men vurderingen baserer seg på at de eldre oppnår generelt lavere immunresponser enn yngre og de har en høyere risiko for å bli alvorlig syke om de skulle smittes.

FHI åpner allikevel for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose, dose 4, hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose