Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Opplæring for beboere i asylmottak

Er du nyankommet asylsøker skal du få opplæring i det norske samfunn, lover, regler, verdier og kultur.

Hvis du er over 18 år og bor på asylmottak har du plikt til å delta i opplæringen.

Beskrivelse

Som nyankommet innvandrer i asylmottak skal du få opplæring i hvordan det norske samfunnet fungerer og hvordan du kan tilpasse deg livet her. Kommunen skal sørge for opplæringen så snart som mulig etter at du er registrert i et mottak i kommunen.

Målgruppe

Du er over 18 år og asylsøker.

Kriterier/vilkår

Du skal ikke delta i opplæringen hvis

  • Søknaden din behandles etter hurtigprosedyre
  • Søknaden din ikke blir realitetsbehandlet
  • Du bor på ankomstsenter eller i transittmottak
  • Du har fått avslag på asylsøknaden din.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se integreringsloven § 5.

Integreringsforskriften
Integreringsloven

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om

  • avslag på søknad om fritak

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 23.03.2021 12:38