Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Opplæring i bokmål og nynorsk

Bokmål og nynorsk er likeverdige som nasjonale hovedspråk i Norge. Alle elever i grunnskolen skal ha opplæring i bokmål og nynorsk.

Kommuner gjør et språkvedtak og bestemmer om kommunen skal ha bokmål eller nynorsk som hovedmål, eller om de skal være nøytrale. Det finnes rettigheter for elever som har et annet hovedmål enn det som kommunen har valgt.

Beskrivelse

Alle elever skal ha opplæring i bokmål og nynorsk. Det vil være noen unntak fra denne regelen, dersom en elev har et annet skriftspråk enn norsk.

Går du på skole i en nynorskkommune?

Fra 1. til 7. trinn skal du bruke nynorsk i det skriftlige arbeidet på skolen. Men foreldrene dine kan velge at læremidlene skal være på bokmål.

Fra og med 8. trinn kan du selv velge om du vil bruke nynorsk eller bokmål i det skriftlige arbeidet og at læremidlene dine skal være på bokmål.

Hvis dere er 10 eller flere elever på 1. til 10. trinn som ønsker å bruke bokmål som skriftspråk, kan dere kreve å få opplæringen på bokmål i en egen gruppe.

Går du på skole i en bokmålskommune?

Fra 1. til 7. trinn skal du bruke bokmål i det skriftlige arbeidet på skolen. Men foreldrene dine kan velge at læremidlene skal være på nynorsk.

Fra og med 8. trinn kan du selv velge om du vil bruke bokmål eller nynorsk i det skriftlige arbeidet og at læremidlene dine skal være på nynorsk.

Hvis dere er 10 eller flere elever i 1. til 10. trinn som ønsker å bruke nynorsk som skriftspråk, kan dere kreve å få opplæringen på nynorsk i en egen gruppe.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt
Språklova
Opplæringslova § 3-1 og § 2-1.

Språklova
Ny opplæringslov

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Retten til å velge sitt hovedmål og retten til å få opplæring i egen gruppe er en generell rettighet som du ikke trenger å søke om. Meld fra til rektor at du ønsker å få læremidlene på en annen målform enn kommunens vedtatte hovedmål.

Klagemulighet

Skolen fatter ikke enkeltvedtak i forbindelse med tilrettelegging for bokmål/nynorsk. Det er derfor ingen formelle klagemuligheter. Hvis du mener du ikke får oppfylt dine rettigheter til målform, kan du kontakte skolens ledelse.

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 17:54