Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Opplæring i kvensk/norskfinsk

Kvensk er et nasjonalt minoritetsspråk. Kvensk blir av noen også kalt norskfinsk. Som minoritetsspråk er det vernet og skal sikres som et språk som kan brukes. Derfor er det egne rettigheter i skolen for de som snakker kvensk.

Beskrivelse

Elever med kvensk/norskfinsk bakgrunn som går på skole i Troms og Finnmark, har rett til opplæring i kvensk eller finsk i grunnskolen uavhengig av hvor mange elever per kommune eller skole som ønsker slik opplæring.

Frem til 7. trinn er det foreldrene som velger om elevene skal ha opplæring i kvensk eller finsk. Fra og med 8. trinn er det elevene selv som velger.

Fordi det kan være vanskelig å finne kvalifiserte lærere til kvenskopplæring, kan skolen velge å tilby opplæringen som fjernundervisning. Det kan også tilbys gjennom intensivopplæring eller som et særlig leirskoleopphold.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt
Opplæringslova § 3-3, § 14-2 og § 14-4.

Forvaltningsloven
Ny opplæringslov

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Meld fra til skolen dersom ditt barn har kvensk/norskfinsk bakgrunn og du ønsker at barnet skal få opplæring i kvensk/norskfinsk. Skolens fatter så et enkeltvedtak.

Hvordan skolen velger å gi opplæringen i kvensk, for eksempel gjennom fjernundervisning, er ikke et enkeltvedtak, og har ikke de samme klagemulighetene. 

Saksbehandling

Før skolen fatter et vedtak, vil du bli varslet om at skolen behandler saken din, og du vil få mulighet til å uttale deg. Skolen skal innhente alle nødvendige opplysninger for å avgjøre saken, og du har rett til å se dokumentene i saken. Vedtaket vil inneholde skolens begrunnelse, hvordan de kom fram til beslutningen, og hvem som har vært involvert i behandlingen. Vedtaket vil bli sendt til deg skriftlig.

Saksbehandlingstid

Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 17:55