Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Opplæring i og på samisk

Samiske elever har rett til opplæring i samisk språk, enten nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk. Avhengig av hvor du bor, kan du ha rett til at opplæringen også utenom språkopplæringen skal foregå på samisk.

Beskrivelse

Hvis du er samisk, har du rett til å få språkopplæring i samisk. Du kan velge mellom nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk. Samtidig blir du fritatt fra kravet om opplæring i fremmedspråk og skriftlig sidemål.

Du har rett til å få opplæringen på samisk hvis du bor i en av disse kommunene:
Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Tana, Porsanger, Kåfjord, Lavangen, Tjeldsund, Hattfjelldal, Hamarøy, Røyrvik, Røros og Snåsa.

Også elever som ikke er bor i språkutviklingskommuner for samisk, kan få opplæring i samisk og på samisk. Det krever at dere er en gruppe på minst 10 elever. Da vil dere ha rett til å få opplæringen i en gruppe.

Frem til 7. trinn er det foreldrene som velger om eleven skal ha opplæring i samisk språk eller på samisk. Fra og med 8. trinn er det eleven selv som velger.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Kriterier/vilkår

Det kan hende at den samiske opplæringen skjer på en annen skole enn den eleven går på.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt
Opplæringslova § 3-2 og sameloven kapittel 3.

Forvaltningsloven
Sameloven
Ny opplæringslov

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Meld fra til skolen dersom ditt barn er samisk og du ønsker at barnet skal få opplæring i samisk. Skolen fatter så et enkeltvedtak om å gi opplæring i samisk eller i og på samisk. 

Saksbehandling

Før skolen fatter et vedtak, vil du bli varslet om at skolen behandler saken din, og du vil få mulighet til å uttale deg. Skolen skal innhente alle nødvendige opplysninger for å avgjøre saken, og du har rett til å se dokumentene i saken. Vedtaket vil inneholde skolens begrunnelse, hvordan de kom fram til beslutningen, og hvem som har vært involvert i behandlingen. Vedtaket vil bli sendt til deg skriftlig.

Saksbehandlingstid

Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 02.07.2024 12:34