Vedtektene er under utarbeidelse og skal opp til behandling i neste bystyret, de viser derfor til feil kommunal komité. Men selve vedtektene er gyldige per i dag.

Vardø kommune ser frem til mange gode søknader og prosjekter.

Link: Vedtekter for Kultur-, Idrett og Festivalfond

Man må alltid benytte Regional forvaltning til søknaden, her er link til søknadskjema