Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Personvern – dine rettigheter

Som innbygger har du rettigheter til dine egne personopplysninger som brukes av kommunen. Blant annet har du rett til å få vite hva kommunen har av informasjon om deg og hva de opplysningene brukes til.

Beskrivelse

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om å få en kopi av alle opplysningene dine, også elektroniske spor, metadata og hvilke profiler du er blitt tildelt.

Det er gratis å få innsyn og du kan henvende deg enten til kommunen sentralt eller den delen av kommunen du ønsker innsyn fra, for eksempel barnevernet eller fastlegen.

Rett til å korrigere feilaktige opplysninger

Dersom du oppdager at kommunen sitter med opplysninger om deg som er uriktige, kan du kreve retting. Du må kunne sannsynliggjøre at opplysningene er uriktige og hva som er korrekt.

Rett til sletting

I noen tilfeller kan du kreve at dine opplysninger blir slettet. For eksempel når det ikke lenger er nødvendig å beholde opplysningene dine. 

Det er en del unntak til denne retten, og ett av dem er offentlige myndigheters arkiveringsplikt.

Rettigheter ved automatiserte avgjørelser

Når kommunen baserer saksbehandlingen sin på et dataprogram, for eksempel hvis du blir automatisk tildelt en barnehageplass, har du rett til:

  • å si din mening
  • å klage på avgjørelsen
  • å kreve at et menneske gjennomgår saken.

Kommunen skal informere deg om at de bruker automatisk saksbehandling og hvilke konsekvenser det har for deg.

Målgruppe

Alle som bor i kommunen.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

  • Rett til innsyn, personvernforordningen artikkel 15
  • Rett til retting, personvernforordningen artikkel 16
  • Rett til sletting, personvernforordningen artikkel 17
  • Rettigheter ved automatiserte avgjørelser, personvernforordningen artikkel 22.

Personvernforordningen
Personopplysningsloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan ta kontakt med kommunen sentralt, for eksempel ved tjenestetorget, eller til det enkelte tjenesteområdet.

Saksbehandling

Kommunen skal vurdere alle innsynshenvendelser og gi et svar eller utføre den etterspurte handlingen.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle henvendelsen så snart som mulig og senest innen en måned.

Klagemulighet

Hvis du mener at dine personvernrettigheter ikke er blitt fulgt, kan du klage til kommunen eller til Datatilsynet.

Tjenesten oppdatert: 11.05.2020 08:52

Tjenester