Pneumokokker er en bakterie som kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse, men også et alvorlig sykdomsforløp som blodforgiftning (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt) med høy dødelighet. Pneumokokkvaksine gir god beskyttelse.

Pneumokokkvaksine anbefales til alle over 65 år. Vaksinen er anbefalt hvert 10. år for målgruppen.

Pneumokokkvaksine anbefales til: 

  • Alle personer over 65 år
  • Personer som:
  • har sykdom som gir immunsvikt
  • bruker medisiner som svekker immunforsvaret
  • har kroniske sykdommer og eller enkelte andre tilstander som gir økt risiko for pneumokokksykdom
  • gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk

Dersom du ønsker Pneumokokkvaksine og ikke har fått den de siste 10 år, ring innen 18.mai telefonnummer 467 43041