Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Privat grunnskoleopplæring i hjemmet

Foreldre kan velge å gi barnet sitt opplæring hjemme. Dette kalles privat grunnskoleopplæring i hjemmet. Opplæringen må følge den samme læreplanen som den i den offentlige skolen. 

Beskrivelse

Som foreldre kan du velge å gi barnet ditt grunnskoleopplærig hjemme.

Slik går du frem

  1. Meld fra til skolen at du ønsker å ta barnet ut av skolen og gi privat opplæring i hjemmet.
  2. Legg en plan for at opplæringen følger de nasjonale læreplanene
  3. Hjemmeopplæring er pålagt å følge det samme formålet med opplæringen som ligger i opplæringslova § 1-3. legg en plan for hvordan du kan dokumentere at du følger disse prinsippene.
  4. Vis at du følger kravene til timer og fag (opplæringslova § 1-6)
  5. Opplæringslova pålegger å gi elevene kunnskap om religioner og livssyn, men forbyr forkynning av en enkelt religion (altså forkynning som del av opplæringen). Legg en plan for hvordan livssynsopplæringen skal foregå.

Innen tre måneder etter at opplæringen i hjemmet har startet, vil kommunen komme på tilsyn. På tilsynet vil kommunen sjekke at opplæringskravene er oppfylt. En måte å sjekke det på er å kreve at barnet tar prøver. Hvis kommunen vurderer det slik at barnet ikke får den opplæringen det har krav på, kan kommunen kreve at barnet går på skolen.

Målgruppe

Foreldre til elever i grunnskolen.

Kriterier/vilkår

  • Opplæringen må gis hjemme.
  • Det er foreldrene som skal gi opplæring.
  • Det må være mulig for kommunen å føre tilsyn.

Pris for tjenesten

Gratisprinsippet i skolen gjelder ikke for privat opplæring i hjemmet. Det betyr at du ikke kan kreve at kommunen skal betale for læremidler eller for eksempel museumsbesøk.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt
Opplæringslova §§ 1-3, 1-4, 1-6, 14-5, 14-7 og 22-5.

Ny opplæringslov

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 18:03