08.00     Flaggappell v/ Rune Antonsen fra kirkebakken

09.30     Vardø Bymusikk spiller v/ Kiberg grendehus

09.45     Bekransning ved minnebautaene i Kiberg. Kommandanten Vardøhus festning.

10.30     Vardø Bymusikk spiller ved Engelsvika Barnehage

10.45     Vardø Bymusikk spiller i hagen på Vardø syke og aldershjem

11.00     Vardø Bymusikk spiller på den gamle festningstomta i Østervågen

11.30     Kransnedleggelse – minnebauten ved kirka. Kjersti I. Rosanoff Aronsen

11.45     Vardø Bymusikk spiller i kirkebakken

12.00    Bilkortesje i byen

12.00     Vardø Bymusikk spiller ved «slottet» i Vestervågen

13.00 – 13.02 Salutt fra Vardøhus Festning

13.02    Vardø Bymusikk spiller «Ja vi elsker» med hele Norge

13.15     Kransnedleggelse ved kongebautaen. Kommandanten Vardøhus Festning.

13.30 – 15.00     Rebusløp med overraskinger, start ved festningen          Arr: Kulturpilot

18.00     Radio Domens 17.mai sending med taler og lotteri                                                        

Dagens Hovedtaler                         (Ordfører Ørjan Jensen)

ungdomstaler                                   (Madelen Josefsen)

samt 3. talere fra grunnskolen  

21.00     Flaggene fires