08.00 - Flaggappell v/ Rune Antonsen fra Kirkebakken (flaggene heises i Kiberg kl. 0800 av Bygdelagets medlemmer)
10.00 - Bekransning ved minnebautaene i Kiberg (kommandanten Vardøhus Festning og Vardø Bymusikk)
11.00 - Vardø Bymusikk spiller i hagen på Vardø syke- og aldershjem
11.30 - Kransnedleggelse ved minnebautaen ved kirka. Dagens taler Elisabeth Q. Eikeland
12.00 – 12.03 - Salutt fra Vardøhus Festning 
12.05 - Vardø Bymusikk spiller «Ja, vi elsker»   
12.15 - Kransnedleggelse ved kongebautaen (kommandant Vardøhus Festning)
12.30 - Dagens ungdomstaler (Leah Solstad) og dagens hovedtaler, Ordfører Ørjan Jensen, holder taler.
13.30 - Bilkortesje i byen, samling i Strandgaten
17.45 - Kulturpilot og Vardø Friluftsforening arrangerer aktivitetsløp som utearrangement for alle aldersgrupper.
  • Påmelding / registrering / oppmøte utenfor Glasshuset.
  • Det vil bli en løype for de gående og en for de som ønsker å sykle/sparkesykkel.
  • Det vil bli lagt inn drikkestasjoner underveis i løpet som ender ved Vestervågen Brygge.
  • Løpstiden vil være mellom 30 – 45 minutter, og det vil bli trekning av premier ved endestasjonen.
18.00 - Avgang aktivitetsløpet
21.00 - Flaggene fires