Prosjektstilling teknisk enhet

Kort om stillingen

Ønsker du en utfordrende og spennende jobb til sommeren?
Vi ønsker oss en initiativrike og dyktige medarbeider som tar ansvar og bidrar innen enheten for Teknisk, næring, 
plan og kultur (TNPK). 
Dette er en spennende stilling som vil jobbe med miljøsaker, ulovlighetsoppfølging og sikring og istandsetting av eiendommer  i Vardø kommune.   
Avdelingen er lokalisert med administrasjon på rådhuset, hvor vi sitter i et åpent kontormiljø med godt samarbeid.

Sentrale arbeidsoppgaver
* Kommunal saksbehandling. 
* Tilsyn og oppfølging av ulovligheter.
* Forurensing- og miljøsaker.
* Forsøplingsaker 
* Sikring- og istandsettingsaker. 
* Bidra til prosjekteringsarbeid av forskjellig prosjekter tilknyttet til TNPK.
* Bidra med planlagt planarbeid. 
* Bistå med befaringer.
* Arbeidsoppgavene kan tilpasses noe etter behov. 

Kvalifikasjonskrav
* Fullført videregående skole
* Begynt eller nyutdannet høyskolenivå innen relevant fagfelt
* Førerkort klasse B
* Generelt gode datakunnskaper
* Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

Søker bør ha
* Evne til å arbeide både selvstendig og i team
* Være struktuert
* Like faglige utfordringer
* Trives i en travel arbeidssituasjon og være utviklingsorientert samt løsnings- og resultatorientert
* Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi søker en medarbeider som er:
Vi søker deg som har interesse og entusiasme for fagområdet teknisk, plan, byggesak, miljø, næring og kultur. Evner 
til- og trives med å jobbe effektivt under et hektisk og utfordrende arbeidsmiljø. Arbeidsoppgavene kommer til å være 
varierte innen enhetens ansvarsområde.

Lønn og tilsettingsvilkår
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger, faglige utfordringer og stor grad av selvstendighet.

Vardø Kommune kan tilby
* Lønn ihht. gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet (omregnet i timelønn)
* Opplæring i et godt arbeidsmiljø
* Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter.
* Mange spennende oppgaver
* Tiltredelse: Perioden ønskelig fra uke 26 til uke 32 - kan avtale med hver enkelt
* Gode erfaringsmuligheter

Arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, reglement.
 
Offentlig søkeliste
Vardø kommune praktiserer meroffentlighet:
Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes 
begrunne dette i
søknaden. Dette er et krav i henhold til offentlighetslovens §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til 
følge.
 
 
Søknadsfrist 18.06.2020 kl. 1500 Utlyst dato 11.06.2020
 
Søknad sendes til - alonza.garbett@vardo.kommune.no
 
Kontaktperson
Alonza Garbett, Enhetsleder TNPK, tlf: 45847771, alonza.garbett@vardo.kommune.no