Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Rådgivning i grunnskolen

Som elev i grunnskolen skal du få rådgivning om valg av utdanninger og yrker. Du skal også få rådgivning om personlige eller sosiale forhold. Rådgivningen skal du få på den skolen du går på, og individuelt om du ønsker det.

Beskrivelse

Som elev i grunnskolen vil du få både generell informasjon om utdanninger og yrker, og også rådgiving som er tilpasset din alder, klassetrinn og dine ønsker og interesser.

Ønsker du råd om saker som ikke gjelder opplæringen eller valg av utdanninger, skal du få det også. Råd og samtaler om det som gjelder deg personlig, kan du få på skolen, for eksempel av helsesykepleier i skolehelsetjenesten.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Både foreldre og elever vil få informasjon fra skolen om hvordan rådgivningen vil foregå. Målet er å bevisstgjøre elevene på valgene de har innenfor utdanning og yrker, og hjelpe dem til å tenke langsiktig og komme i gang med planleggingen.

På grunnskolenivå handler dette i stor grad om at elevene skal bli kjent med seg selv, sine interesser og muligheter.

Det sosiale livet og personlige forhold vil være med på å påvirke hvordan elevene har det på skolen, hvor motiverte de er eller hvordan de lærer. Det sosiale aspektet er derfor del av skolens rådgivningsansvar.

Klagemulighet

Rådgivningen er et ansvar skolen har, men det er ikke noe foreldre kan søke om, og det er heller ingen formelle klagemuligheter. Du kan når som helst kontakte skolens ledelse og be om en samtale om hvordan dere best kan følge opp ditt barn. 

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 18:06