Pga redusert kapasistet på legetelefonen ber vi de som kan, om å benytte helsenorge.no for bestilling av legetimer og andre henvendelser til legekontoret. 

Det må påregnes lang svartid på legetelefonen.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 116117.