Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.

Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.

Treningssentre skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:

  • tilbud til de som er bosatt i kommunen.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:

  • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.

Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars.

Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

  • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
  • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

Med bakgrunn av dette stenges all organisert idrett og fritidsaktiviteter for voksne over 20 år. Dette gjelder også kor- og musikkøvelser.

Svømmehallen stenges for all bruk, bortsett fra unntakene i forskriften.

Treningssentre kan holde åpent for personer bosatt i kommunen. Det betyr personer som er hjemme på påskeferie ikke kan benytte seg av treningssentre.

Alle arrangementer avlyses.

Ungdomsklubben holdes åpent som normalt.