Informasjon til deg som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær (ikke omikron)

 • Er du husstandsmedlem eller tilsvarende nær (som kjæreste eller bestevenn) og over 18 år har du plikt til karantene i 7 dager. Dette gjelder uansett om du er vaksinerte eller ikke. Det gjelder også om du har gjennomgått sykdommen siste 12 månedene. Du kan unntas karantene ved å ta en test straks som er negativ. Deretter har du plikt til å følge gjeldende testregime:
  • Vaksinerte: En test tatt mellom dag 3-7, fortrinnsvis dag 3-5
  • Uvaksinerte:
   • Hurtigtest daglig i 7 dager, eller
   • PCR-test annenhver dag i 7 dager
 •  Er du under 18 år har du ikke plikt til testing og karantene, men du anbefales å følge samme regime.
 • Dersom du får symptomer bør du holde seg hjemme, uavhengig av vaksinasjonsstatus, og teste deg.
 • Hvis du tester positivt, må du være i isolasjon og du må ta en bekreftende PCR-prøve på teststasjon.
 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en som er smittet kan etter første negative test og under gjeldende testregime gå på arbeid og skole. De anbefales like fullt å skjerme andre fra mulig smitte ved å unngå innendørs fritidsaktiviteter og arrangementer så lenge den smittede er i isolasjon.
  •  

Råd til deg som er øvrig nærkontakt (ikke omikron)

 • Er du fullvaksinert eller har gjennomgått Covid-19 siste 12 måneder, bør du følge med på helsetilstanden din i 10 dager. Ha lav terskel for å teste deg dersom du får symptomer.
 • Er du uvaksinert eller delvaksinert, bør du ta en test så snart du får beskjed om at du er øvrig nærkontakt.
 • Tar du en selvtest som blir positiv, må du bestille deg time til PCR test..

Dersom du får påvist omikron varianten vil kommunen ta kontakt med deg for informasjon om hvordan du skal forholde deg.