Finnmark Entreprenør AS drifter miljøstasjonen i Vardø på vegne av ØFAS Husholdning AS.
ØFAS Husholdning AS er ansvarlig for bygninger og driftsmidler mens Finnmark Entreprenør AS er ansvarlig for den daglige driften.

Driftsoperatør
Freddy Eines, Finnmark Entreprenør AS