Retningslinjer for kulturpris i Vardø kommune

Vedtatt 7. januar 1986 av Hovedutvalget for kultur i hovedutvalgsak 3/86

 

Kulturprisen for Vardø kommune tildeles etter følgende retningslinjer:

  1. Prisen tildeles av komiteen for Grunnskole, Barnehage og Kultur (GBK) som en påskjønnelse for utført kulturarbeid.
  2. Prisen kan tildeles kunstnere, kulturarbeidere, lag og foreninger.
  3. Prismottaker må virke eller være bosatt i Vardø kommune.
  4. Prisen kan tildeles kunstnere eller amatører.
  5. Prisen kan ikke tildeles samme kandidat 2 år på rad.
  6. Prisen kan ikke deles.